Møte mellom EFTA og Tyrkia i Ankara 29.–30. mai

Det tiende møtet i Den blandede komité under frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia fant sted i Ankara 30. mai. Underkomiteen for toll og opprinnelse møttes dagen før. Norges ambassadør til Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin ledet møtet fra EFTAs side

Formålet med møtet var å gjennomgå sentrale deler av avtaleverket både med hensyn til nasjonal gjennomføring av gjeldende bestemmelser og muligheten for videreutvikling av avtalen.

Avtalen med Tyrkia ble inngått i 1991 og er den eldste av EFTAs avtaler. Dette innebærer at  blant annet tjenester, offentlige anskaffelser og bærekraftig utvikling ikke omfattes av avtalen. En eventuell videreutvikling av avtalen må ses i sammenheng med Tyrkias forhandlinger om EU-medlemskap der flere av temaene er åpnet for forhandling. I tillegg ble det vist til andre pågående prosesser med betydning for eventuelle bilaterale forhandlinger. Partene ble enige om å vurdere de forslag og synspunkter som ble presentert på møtet mot slutten av året, med sikte på å møtes til ny gjennomgang, senest innen 2 år.