Møte om markedsadgang med India

EFTA og India gjennomgikk status i markedsadgangsforhandlingene for handel med tjenester og varer i Genève 11. – 12. juni.

Partene gjennomgikk hverandres tilbud og fikk klarlagt hverandres posisjoner og forhandlingskrav. Norge prioriterer at India forbedrer sitt tilbud for industrivarer og fisk, skipsfart, telekommunikasjon og energitjenester. India prioriterer bedre forpliktelser for personer som skal levere tjenester i Norge. På bakgrunn av diskusjonene skal partene utveksle nye tilbud.

Det har til nå blitt avholdt elleve forhandlingsrunder mellom EFTA og India. Neste runde er planlagt å finne sted i august.