Norge og Kina er ferdig med felles forstudie

Norsk og kinesisk embetsverk gjennomførte 12. - 13. desember et avsluttende møte vedrørende en felles studie om mulig inngåelse av en handelsavtale mellom de to land. Studien konkluderer med at handelsforhandlinger bør starte så tidlig som mulig.

Norsk og kinesisk embetsverk gjennomførte 12. - 13. desember et avsluttende møte vedrørende en felles studie om mulig inngåelse av en handelsavtale mellom de to land. Studien konkluderer med at handelsforhandlinger bør starte så tidlig som mulig.

Den norske og kinesiske delegasjonsledelsen møtte 12. desember nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen for å orientere om studiens avsluttende fase.

- Studien legger et godt grunnlag for videre vurderinger om en mulig handelsavtale mellom Norge og Kina. Samhandelen mellom Norge og Kina vokser, og vi har gjensidig interesse av å få en handelsavtale på plass, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Den norske delegasjonen ble ledet av ambassadør Haakon B. Hjelde, som tidligere har vært norges ambassadør til Kina. Den kinesiske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør i det kinesiske handelsdepartementet Zhang Kening.

Det avsluttende møtet var det tredje i rekken. Første møte ble holdt i Oslo i juni og det andre i Beijing i september. Et norsk-kinesisk felles ønske om å sette i gang en slik studie ble bekreftet under statsministerens besøk til Kina i mars, der nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen diskuterte saken med viseminister Ma Xiuhong i det kinesiske handelsdepartementet.

Norske myndigheter, under ledelse av Nærings- og handelsdepartementet, har sammen med kinesiske myndigheter utarbeidet en omfattende rapport som belyser mulige konsekvenser for samhandelen ved en fremtidig handelsavtale. Områder som kan bli aktuelle i en tosidig handelsavtale med Kina har vært gjenstand for grundig behandling. Slike områder er blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, handelsforenkling, e-handel, samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter og miljø- og teknologisamarbeid. Rapporten konkluderer med at bilateral handel og landenes økonomier vil nyte godt av fordelaktig behandling på hverandres markeder. Rapportens anbefaling er at forhandlinger bør starte så tidlig som mulig etter at saken er politisk behandlet i Norge og Kina.

Klikk her for å lese rapporten.


Bakgrunn om samhandelen med Kina
Norges samhandel med Kina har økt sterkt de siste årene. Kina er vår største handelspartner i Asia, både på eksport- og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og Nord-Amerika. I 2006 eksporterte Norge varer til Kina for 10,9 milliarder kroner. Samtidig var importen på 23 milliarder kroner. Norges viktigste eksportprodukter var olje (4,4 mrd. kr.), maskiner (1,6 mrd. kr.) og fisk (1.1 mrd. kr.). Fra Kina importerte vi maskiner (4,1 mrd. kr.), klær (4,6 mrd. kr.), elektriske forbruksartikler (4 mrd. kr.), møbler (1,5 mrd. kr.) og leketøy (1,2 mrd. kr.). Kina er et viktig marked for norske tjenester, herunder blant annet skipsfarttjenester og miljøtjenester. I dag er omkring 200 norske bedrifter etablert i Kina.