Norge og Sveits står sammen i arbeidet for gode rammevilkår for internasjonal handel

Statssekretær Rikke Lind besøkte Sveits’ økonomiminister Doris Leuthard 14. mai i Bern. Sveits er en viktig samarbeidspartner for Norge når det gjelder internasjonal handel, ikke minst på grunn av samarbeidet i EFTA.

Statssekretær Rikke Lind besøkte Sveits’ økonomiminister Doris Leuthard 14. mai i Bern. Sveits er en viktig samarbeidspartner for Norge når det gjelder internasjonal handel, ikke minst på grunn av samarbeidet i EFTA.

- Vi står sammen med Sveits om å bruke EFTA-handelsavtalene for å fremme våre eksportinteresser. Det å skape trygge rammevilkår for bedriftene er spesielt viktig i tider som denne, med stor økonomisk usikkerhet, sier statssekretæren i en kommentar.

Som forberedelse til EFTAs ministermøte på Hamar i juni, tok statssekretær Lind opp hvordan EFTA best kan ivareta viktige hensyn som miljø og arbeidstakerrettigheter i handelsavtalene. Hovedprioriteringene for handelsavtalene ble gjennomgått. ”Vi er enige om hovedprioriteringene, ikke minst å inngå handelsavtaler med viktige land som India, Russland og Ukraina. Videre må vi fortsette EFTA-dialogen med viktige markeder i Asia, som Indonesia og Malaysia,” sier Lind.

Minister Leuthard vil, sammen med ministre fra Island og Liechtenstein, møte statsråd Brustad på EFTAs ministermøte på Hamar 22.-23. juni i år.