Ny rapport om handelen med Kina, Japan, India og Russland

På bestilling fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har Menon utarbeidet en rapport om norske handelsinteresser i Kina, Japan, India og Russland. I rapporten vil du kunne lese mer om norsk eksport til og investeringer i landene.

På bestilling fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har Menon utarbeidet en rapport om norske handelsinteresser i Kina, Japan, India og Russland. I rapporten vil du kunne lese mer om norsk eksport til og investeringer i landene.

Norges handelsinteresser er i stadig endring, og NHD ønsket å kartlegge mulighetene for å øke norsk samhandel med store og interessante markeder som Kina, Japan, Russland og India. Samtidig var det ønskelig å få en oppdatert og grundig oversikt over hvilke bedrifter som er etablert i landene. I rapporten kommer det blant annet frem hvilke av landene som Norge er sterkest involvert i, og hvilke land og sektorer som representere et fremtidig potensial for norske bedrifter.

Norge har per dags dato ingen handelsavtale med Kina, Japan, India eller Russland. Norge og India har imidlertid initiert en forstudieprosess for å vurdere mulighetene for en EFTA-India handelsavtale. Norge og Kina har for tiden en dialog hvor partene blant annet diskuterer mulighetene for å fremforhandle en bilateral handelsavtale.


Klikk her for å lese rapporten.

Klikk her for å se noen norske fagartikler om handelsavtaler.