Handelsavtalen med Libanon har trådt i kraft

Handelsavtalen med Libanon trådte i kraft den 1. januar 2007. Selv om Norge allerede har fått en rekke tollkonsesjoner, vil toll på fisk og marine varer først senkes 1. mars 2008.

Handelsavtalen med Libanon trådte i kraft den 1. januar 2007. Selv om Norge allerede har fått en rekke tollkonsesjoner, vil toll på fisk og marine varer først senkes 1. mars 2008.

EFTA og Libanon forhandlet frem en handelsavtale i perioden april 2003 til mars 2004. Handelsavtalen ble undertegnet i Montreux 24. juni 2004 og trådte i kraft den 1. januar 2007.

Nå som handelsavtalen har trådt i kraft vil en rekke norske varer oppnå tollfrihet ved eksport til Libanon. Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Libanon omfatter med få unntak handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Avtalen vil på sikt føre til frihandel med fisk.

I tillegg til handelsavtalen forhandlet Norge en bilateral landbruksavtale med Libanon. Den bilaterale landbruksavtalen trådte også i kraft den 1. januar 2007.

Libanon er en del av Euro-Med-området og det er derfor muligheter for å utnytte ordningen med kumulasjon. Les mer om Euro-Med og kumulasjon i vår ordliste.

Les mer om handelsavtalen på vår landside om Libanon.