EFTA forhandlinger med Colombia og Peru

EFTA, Colombia og Peru har blitt enige om å starte forhandlinger om handelsavtaler i løpet av 2007.

EFTA, Colombia og Peru har blitt enige om å starte forhandlinger om handelsavtaler i løpet av 2007. De første forhandlingsmøtene mellom EFTA og Colombia og Peru vil trolig finne sted våren 2007.

Bakgrunnen for avgjørelsen om å inngå forhandlinger er samarbeidserklæringene som EFTA inngikk med Colombia og Peru i 2006. 17. mai 2006 undertegnet EFTA en samarbeidserklæring med Colombia og 24. april 2006 ble det undertegnet en samarbeidserklæring med Peru. EFTA møtte Colombia 5.-6. oktober 2006 i Bogotá og Peru 3. oktober 2006 i Lima. 

Samhandel med Peru
I 2005 eksporterte norske selskaper varer og tjenester for 211 millioner kroner til Peru. I all hovedsak bestod eksporten av naturgass (74% av eksporten), maskiner og andre ingeniørprodukter. I 2006 var det tilsvarende tallet 39 millioner kroner. Nedgangen skyldtes hovedsakelig at det i løpet av 2006 ikke ble eksportert gass til Peru. Importen fra Peru var i 2006 på 881 milloner kroner. Importen fra Peru består hovedsakelig av frukt, grønnsaker, metall, fiskemel og fiskeolje.

Samhandel med Colombia
Colombia er Latin-Amerikas femte største økonomi, og har de siste årene hatt en gjennomsnittlig vekst i BNP på ca. fem prosent. I 2005 importerte Norge varer fra Colombia for 330 millioner kroner, og eksporterte for 98 millioner kroner. Hydro og Yara (kunstgjødsel og ammoniumnitrat), Dyno Nobel og Nera er noen av de norske bedriftene som har virksomhet i Colombia.Klikk her for å gå til vår landside om Colombia og klikk her for å gå til vår landside om Peru.