10-årsfeiring av frihandelsavtalen med Chile

Representanter fra EFTA-landene, Chile og lokalt næringsliv feiret at frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile fyller 10 år i desember.

Representanter fra EFTA-landene, Chile og lokalt næringsliv feiret at frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile fyller 10 år i desember.  

Representanter for EFTAs medlemsland og Chile arrangerte torsdag 13. november 2014 et seminar i Santiago for å markere at frihandelsavtalen er 10 år. Næringslivet viste til flere konkrete eksempler på handel og kommersielt samarbeid, for Norges del mye innenfor havbruk og fiskeoppdrett. Gledelig ble det også informert om at EFTA-landene og Chile vurderer å forbedre handelsavtalen for å gjøre den mer nyttig for næringslivet.

Ambassadør Hege Araldsen ønsket sammen med sin sveitsiske og islandske kollegaer velkommen til seminaret for å feire ti-årsjubileet. Ambassadør Araldsen løftet frem at avtalen ikke bare har stimulert til en økning i handel og samarbeid mellom Chile og Norge, men også hjulpet til å fjerne barrierer og forenkle tilgangen til markedene i begge land for mange bedrifter.

EFTAs talsperson for frihandelsavtalen med Chile, forhandlingsleder Erik A. Underland, understreket i sitt innlegg at det er et betydelig potensial for økt handel mellom EFTA og Chile, særlig for norsk eksport av varer og tjenester til Chile. For norske bedrifter er det et stort potensial i Chile innenfor et spredt spekter av sektorer, i første rekke energi, olje- og gass, skipsfart (inkludert transport og oppbevaring av LNG) og fiskeoppdrett. Underland ga uttrykk for tilfredshet med at EFTA og Chile i møtet dagen i forveien i blandet komité var blitt enige om å se nærmere på mulighetene for å bred modernisering av avtalen. 

Fire selskaper snakket om sine individuelle erfaringer med avtalen. Den norsk-chilenske bedriften NovaTech fortalte at deres forretningskonsept bygger på teknologiutvikling fra Norge, mens produktet lages på en fabrikk i Chile. Derfra eksporteres det til hele verden med fortjeneste til aktører i begge land. En vinn-vinn situasjon som har vært hjulpet frem av EFTA – Chile avtalen.

Forhandlingsleder Erik Andreas Underland