10. forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

10. runde i forhandlinger om en bred og moderne frihandelsavtale mellom EFTA og tollunionlandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) ble avholdt i Reykjavik fra 23. til 26. september.

Temaer som særlig ble diskutert denne runden var handel med varer (inkludert fisk), landbruksprodukter, handel med tjenester og investeringer, veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), immaterielle regler, handel og bærekraftig utvikling, offentlige anskaffelser, konkurranse og legale og horisontale spørsmål. Fremdriften var god på de fleste områder.

EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for RuBeKa.

Partene ble enige om en aktiv arbeidsplan frem til neste forhandlingsrunde, som etter planen skal avholdes i Kasakhstan i januar 2014. Partenes felles siktemål er å sluttføre forhandlingene i 2014.