7. forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

7. forhandlingsrunde mellom EFTA og tollunionlandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan ble avholdt i Astana, Kasakhstan, fra 28. til 31. januar 2013.

De fleste forhandlingsområder ble diskutert. I markedsadgangsforhandlingene understreket Norge behovet for at tollunionen eliminerer toll for fisk og andre industrivarer. Tollunionen prioriterer på sin side eliminering av toll for sin eksport av landbruksvarer inn i Norge. Partene fortsatte å diskutere rammeverket for avtalens bestemmelser om handel med tjenester og investeringer.

Partene ble enige om et omfattende arbeidsprogram frem til neste forhandlingsrunde som finner sted i Russland i den andre uken i april. Partene er videre enige om en ambisiøs arbeidsplan for 2013.

EFTA-landenes delegasjon ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, NHD. Ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov i det russiske departementet for økonomisk utvikling var talsperson for tollunionlandene. Medvedkov ledet også Russlands tiltredelsesforhandlinger til WTO, som ble avsluttet med russisk WTO-medlemsskap i 2012.

(EFTA)