Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte andre forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Kuala Lumpur 2.-5. september 2014. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er godt i gang med å forhandle om avtaletekst.

Både EFTA og Malaysia er enige i at forhandlingene har kommet inn i et godt spor. Det legges opp til å fremforhandle en bred frihandelsavtale, og det ble ført forhandlinger i til sammen 12 ekspertgrupper. Partene gjennomgikk offensive og defensive interesser med sikte på ytterligere kartlegging av ambisjonsnivået i en fremtidig frihandelsavtale. Det er god fremgang på de fleste forhandlingsområder. Under den tredje runden tas det sikte på å legge særlig vekt på forhandlinger om markedsadgang.

Tredje forhandlingsrunde er berammet til Genève 25.-28. november 2014.