Åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 3.–6. juni 2014. Det ble avholdt ekspertmøter innen alle områder utenom immaterielle rettigheter, handelsfasilitering og opprinnelsesregler der det avholdes separate ekspertmøter i Vietnam.

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 3.–6. juni 2014. Det ble avholdt ekspertmøter innen alle områder utenom immaterielle rettigheter, handelsfasilitering og opprinnelsesregler der det avholdes separate ekspertmøter i Vietnam. Det ble for første gang avholdt egne ekspertmøter om sanitære og veterinære tiltak samt tekniske handelshindre, tema som tidligere har blitt diskutert i varemøtene.

Møterunden var preget av konstruktive diskusjoner og partene oppnådde økt forståelse for hverandres posisjoner innenfor en rekke områder. Markedsadgang for handel med varer har lenge vært et krevende forhandlingsområde og var også et hovedtema under møterunden. Partene ble enige om å utveksle nye varekrav som et utgangspunkt for videre varediskusjoner under neste møterunde. Niende forhandlingsrunde vil finne sted i Vietnam ultimo august.