Avtalen med Bosnia-Hercegovina trer i kraft 1. januar 2015

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina trer i kraft 1. januar 2015.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Trondheim 24. juni 2013. Forhandlingene er et resultat av det gode forholdet og felles ønske om å øke handelen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina.

Handelen mellom Norge og Bosnia Hercegovina beløp seg til 116 millioner kroner i 2013. Frihandelsavtalen vil bidra til å integrere Bosnia-Hercegovina i det europeiske markedet og den sikrer norske eksportører like gode vilkår i Bosnia-Hercegovina som bedrifter fra EU. Frihandelsavtalen forventes å bidra positivt til ytterligere økonomisk samarbeid landene imellom.