Første forhandlingsrunde om utvidelse av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia

Første forhandlingsrunde om utvidelse og modernisering av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 16.-17. september. Avtalen med Tyrkia fra 1992 er EFTAs eldste avtale.

Forhandlingsrunden bekreftet at partene har et høyt ambisjonsnivå og det er enighet om å utvide frihandelsavtalen fra 1992 med nye bestemmelser om handel med varer, forenkling av tollprosedyrer, handel med tjenester, arbeidstakerrettigheter og miljø og immaterialrettigheter. EFTA og Tyrkia er enige om mulige forhandlingsløsninger på de fleste områder. Det skal holdes egen forhandlingsrunde om handel med tjenester i uken som starter 20. oktober. Neste generelle forhandlingsrunde finner sted uken som starter 15. desember.