Første møte i blandet komité med Montenegro

Det første møtet i Den blandede komité opprettet under frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble avholdt 25. april 2014 i Podgorica.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Montenegro trådte i kraft i november 2012. Blandet komité gikk gjennom implementering av avtalen i EFTA-statene og Montenegro, og det ble konstatert at denne var i rute og at frihandelsavtalen fungerer godt. I tillegg ble mulig videreutvikling av avtalen diskutert.

Ambassadør Norbert Frick (Liechtenstein) og Goran Scepanovic, viseminister for økonomi, ledet møtet på vegne av henholdsvis EFTA og Montenegro.