Første runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Malaysia fant sted i Genève 24.-28. mars 2014

Første runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Malaysia fant sted i Genève 24.-28. mars 2014.

EFTA har over lengre tid ønsket å inngå i forhandlinger med Malaysia, og i et ”scoping paper” fra 2012 ble det konkludert med at det forelå et betydelig grunnlag for økt handel gjennom en frihandelsavtale.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper på områder som handel med varer og tjenester, immaterielle rettigheter, investeringer, handelsfasilitering, opprinnelsesregler, konkurranse og handelstiltak. I tillegg var det diskusjoner på forhandlingsledernivå om samarbeid og kapasitetsbygging. Bærekraftig utvikling og offentlige anskaffelser vil diskuteres fra og med neste forhandlingsrunde.

Møterunden ble i hovedsak benyttet til å gjennomgå og utveksle informasjon vedrørende partenes hovedinteresser og tilnærming til de ulike forhandlingsområdene. Møtene var preget av en positiv atmosfære, og begge parter uttrykte optimisme knyttet til videre prosess.

Det er berammet ytterligere to forhandlingsmøter inneværende år. I tillegg vil enkelte forhandlingsgrupper møtes før neste forhandlingsrunde i august.