Møter med Tyrkia 16.-19. juni 2014

Avtalen med Tyrkia fra 1991 er den eldste av EFTAs avtaler, og omfatter bl.a. ikke handel med tjenester. Partene er enige om å utvide avtalen til å inkludere handel med tjenester. Den første møterunden i disse forhandlingene ble gjennomført i Ankara 16.-18. juni.

Avtalen med Tyrkia fra 1991 er den eldste av EFTAs avtaler, og omfatter bl.a. ikke handel med tjenester. Partene er enige om å utvide avtalen til å inkludere handel med tjenester. Den første møterunden i disse forhandlingene ble gjennomført i Ankara 16.–18. juni. Møtene viste at partene har et høyt ambisjonsnivå og at det er bred enighet om flere av forslagene som er fremlagt.

I tillegg til tjenestemøtene ble det avholdt et møte i Den blandede komité 19. juni, der et sentral tema var mulig oppdatering og ytterligere  utvidelse av avtalen. Møtet resulterte i enighet om å utvide og oppdatere avtalen på en rekke områder. Det er avtalt et møte på forhandlingsledernivå i august for videre oppfølging av drøftelsene i Blandet komité i tillegg til forhandlingsmøter uken 15. september der handel med tjenester og andre aktuelle områder vil bli diskutert