Mellomrunde om handel med tjenester i Kuala Lumpur

God fremdrift i forhandlingene om handel med tjenester mellom EFTA og Malaysia.

God fremdrift i forhandlingene om handel med tjenester mellom EFTA og Malaysia. 

EFTA og Malaysia møttes 6. og 7. november til møter på ekspertnivå om handel med tjenester. Sentralt på dagsordenen stod vedleggene om telekommunikasjon, maritime transporttjenester og tjenestekapitlet som sådan. Det ble lagt et godt grunnlag for videre fremdrift. Norge fremhevet våre interesser på tjenesteområdet, og inntrykket er at Malaysia er lydhøre. Neste forhandlingsrunde vil bli avholdt i Genève 25.-28 november 2014.