Møte i blandet komité med Canada

Møte i Den blandede komité mellom Canada og EFTA ble avholdt 5. og 6. mai 2014 i Reykjavik.

Frihandelsavtalen mellom Canada og EFTA trådte i kraft 1. juli 2009. Den eksisterende frihandelsavtalen omfatter kun markedsadgangsforpliktelser om handel med varer. Under møtet inviterte derfor EFTA-landene Canada til å vurdere utvidelse av den eksisterende frihandelsavtalen til blant annet å omfatte handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter.

Canada og EFTA er enige om å møtes igjen i løpet av høsten 2014. Spørsmål til prosessen kan sendes til postmottak@nfd.dep.no.