Møte i blandet komité mellom EFTA og Chile

EFTA og Chile møttes i Santiago 11. og 12. november 2014. Partene diskuterte på dette møtet mulighetene for en modernisering av frihandelsavtalen som trådte i kraft for ti år siden.

Chile fremholdt at deres hovedinteresse ved en modernisering vil være tollreduksjoner for landbruksvarer, mens EFTA fremholdt at fjerning av toll for industrivarer var hovedinteressen. I 2013 var kun i underkant av 70 prosent av Norges eksport til Chile unntatt toll. Partene ble enige om å utveksle forhandlingskrav og starte innledende diskusjoner om mulige forhandlingsløsninger allerede i januar neste år. I en modernisering av handelsavtalen var man også enige om å inkludere forhandlinger om handelsfasilitering, opprinnelsesregler, handel med tjenester, offentlige anskaffelser og nye bestemmelser om handel og bærekraftig utvikling.