Møte med Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) om implementering av frihandelsavtalen med EFTA

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet i Gulfen (GCC) trådte i kraft 1. juli i år, men implementeringen av avtalen i GCC har vært ufullstendig. Etter rapporter om at toll ilegges på import av varer fra EFTA, til tross for at frihandelsavtalen har trådt i kraft, ble det avholdt et møte med GCC den 25. september for å drøfte situasjonen.

På møtet fremkom det at GCC trenger mer tid for å innføre vilkårene i frihandelsavtalen. GCC ville ferdigstille alle tiltak innen 1. juli 2015. Det vil holdes regelmessig kontakt mellom EFTA og GCC i tiden fremover.

Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) er en tollunion bestående av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. GCC er Norges tiende største eksportmarked. Frihandelsavtalen ble undertegnet på Hamar i juni 2009. Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon 30. november 2010. Den trådte i kraft 1. juli i år. Avtalen gir Norge tollfrihet på stort sett alle industrivarer og fisk. I tillegg er avtalen viktig for norsk tjenesteeksport.