Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger om en frihandelsavtale i Hanoi 26. - 29. august 2014. Under møterunden ble det lagt vekt på handel med varer samt handel med tjenester.

Varemøtene omhandlet i all hovedsak markedsadgang. Møtene resulterte i økt forståelse for hverandres posisjoner og det ble enighet om videre prosess. Det ble oppnådd betydelig fremgang i tjenesteforhandlingene, særlig innenfor området maritime tjenester. Spørsmålet om hvordan midlertidige personbevegelser skal behandles i avtalen er et sentralt tema i tjenesteforhandlingene.

Inntrykket er at det gjenstår mye før en kan se konturene av et endelig sluttresultat. Partene ble enige om å møtes for en full forhandlingsrunde uken 6. oktober.