Syvende runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Hanoi 25.–28. februar 2014. Foruten møter på forhandlingsledernivå ble det gjennomført diskusjoner i de fleste ekspertgruppene.

Syvende forhandlingsrunde var preget av positiv utvikling på flere områder. Til tross for at en rekke viktige avklaringer gjenstår ble partene blant annet enige om å fortsette markedsadgangsforhandlingene innen handel med varer, og det ble avtalt videre tekstforhandlinger om personbevegelser og finansielle-, maritime-, og telekomtjenester. Det ble gjort betydelig fremgang i diskusjonene om bærekraftig utvikling, opprinnelsesregler og i ekspertguppen for handelsfasilitering.

Det tas sikte på å gjennomføre inntil to forhandlingsrunder innen sommeren 2014. Partene arbeider ut fra en målsetting om å sluttføre forhandlingene i 2014.