Tiende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 4.-7. november 2014. Det ble gjennomført møter i samtlige forhandlingsgrupper i tillegg til diskusjoner på forhandlingsledernivå.

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 4.-7. november 2014. Det ble gjennomført møter i samtlige forhandlingsgrupper i tillegg til diskusjoner på forhandlingsledernivå. Det ble gjort god fremdrift på en rekke områder, deriblant opprinnelsesregler, handel og bærekraftig utvikling samt juridiske og horisontale bestemmelser. I ekspertgruppen for handel med varer ble partene blant annet enige om å utveksle tilbud for handel med varer. Tjenestediskusjonene resulterte i en bedre forståelse av partenes posisjoner og vil ventelig bidra til å bringe forhandlingene videre. Neste forhandlingsrunde vil bli avholdt i Vietnam uken 12. januar 2015.