Tjenestemøter med Tyrkia

Andre runde i tjenesteforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 21.–24. oktober 2014.

Andre runde i tjenesteforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 21.–24. oktober 2014. Partene diskuterte fremlagte forhandlingstekster og markedsadgang under møtene. Møterunden bekreftet inntrykket av at begge parter ønsker å oppnå et ambisiøst resultat, og det ble i forhandlingene lagt et godt grunnlag for videre fremdrift. Det er avtalt at neste forhandlingsrunde vil bli avholdt i Genève desember 2014.