Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte tredje forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Genève 24.-28. november 2014. Det ble oppnådd god fremdrift under runden, herunder for markedsadgang for varer.

Det ble ført forhandlinger i ekspertgrupper om handel med varer, handel med tjenester, SPS, TBT, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, rettslige og horisontale spørsmål, investeringer, konkurranse og samarbeid. For første gang ble også offentlige anskaffelser diskutert.

Forhandlingene med Malaysia har vært preget av positive forhandlingsrunder, og tredje runde var intet unntak. Neste runde er berammet til 4. - 8. mai 2015 i Kuala Lumpur.