Åttende forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

8. runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) ble avholdt fra 8. til 11. april i Irkutsk, Russland. Forhandlingsleder for EFTA var ekspedisjonssjef, Jan Farberg, NHD. Forhandlingsleder for RuBeKa var Ekaterina Majorova fra det russiske ministeriet for økonomisk utvikling.

8. runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) ble avholdt fra 8. til 11. april i Irkutsk, Russland. Forhandlingsleder for EFTA var ekspedisjonssjef, Jan Farberg, NHD. Forhandlingsleder for RuBeKa var Ekaterina Majorova fra det russiske ministeriet for økonomisk utvikling.

De fleste forhandlingsområder ble diskutert. I markedsadgangsforhandlingene fortsatte Norge å understreke behovet for at tollunionen eliminerer toll for fisk og andre industrivarer. Tollunionen prioriterer på sin side eliminering av toll for sin eksport av landbruksvarer inn i Norge. Partene fortsatte diskusjonene om rammeverket for avtalens bestemmelser om handel med tjenester og investeringer og om handel og bærekraftig utvikling. Viktigheten av henvisninger til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø ble understreket av EFTA i forhandlingene.

Partene er enige om å opprettholde et høyt tempo i forhandlingene. Egne ekspertmøter om handel med varer, tjenester, offentlige anskaffelser og opprinnelsesregler skal etter planen finne sted før neste forhandlingsrunde.

Neste forhandlingsrunde finner sted i Genève i første uken i juli. Det tas sikte på ytterligere to runder i 2013, på Island i september og i Russland før jul.