Åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

Nærings- og handelsdepartementet var vertskap for åttende forhandlingsrunde mellom EFTA-statene og Indonesia som fant sted i Ålesund 9.—12. oktober 2013. Det ble gjennomført ekspertmøter innen alle forhandlingsområdene med unntak av handelsfasilitering.

Nærings- og handelsdepartementet var vertskap for åttende forhandlingsrunde som fant sted i Ålesund 9.—12. oktober 2013. Det ble gjennomført ekspertmøter innen alle forhandlingsområdene med unntak av handelsfasilitering.

Møterunden viste at det er betydelig avstand mellom partene hva gjelder markedsadgang for handel med varer. Bakteppet for dette er bl.a. de økonomiske utsiktene i Indonesia, der de makroøkonomiske pilene peker nedover. Andre forhandlingsområder var preget av positive diskusjoner, der en særlig hadde fremdrift innen handel med tjenester. Partene hadde også gode drøftelser innen handel og bærekraftig utvikling samt samarbeid og kapasitetsbygging. Indonesia overleverte under møterunden en foreløpig liste over aktuelle samarbeidsprosjekter. EFTA vil vurdere dette frem mot neste forhandlingsrunde. Niende forhandlingsrunde er tentativt berammet til Indonesia uken 5. mai 2014. Det vil i forkant av denne møterunden bli avholdt ekspertmøter innen en rekke forhandlingsområder.