Bilateralt bedriftsprogram i tilknytning til åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

Nærings- og handelsdepartementet inviterte den indonesiske forhandlingsdelegasjonen til bedriftsbesøk i tilknytning til åttende forhandlingsrunde som ble avholdt i Ålesund 9.—12. oktober 2013.

Nærings- og handelsdepartementet inviterte den indonesiske forhandlingsdelegasjonen til bedriftsbesøk i tilknytning til åttende forhandlingsrunde som ble avholdt i Ålesund 9.—12. oktober 2013. Det ble gjennomført besøk til Ulstein verft og Rolls-Royce Technology and Training Centre. I tillegg besøkte delegasjonen anleggene til Marine Harvest og Brødrene Sperre og fikk en presentasjon fra Vegvesenet om prosjektet Ferjefri E39. Formålet med bedriftsbesøkene var å gi forhandlingsdelegasjonen innsikt i viktige næringer der Norge søker å oppnå økt adgang til det indonesiske markedet. Bedriftsbesøkene ble godt mottatt av den indonesiske delegasjonen.