EFTA og India nærmere forhandlingsløsning

Trettende runde i forhandlingene mellom EFTA og India om en frihandelsavtale fant sted i 25. – 29. november 2013 i New Dehli. Det ble gjort store fremskritt i forhandlingene og partene nærmer seg enighet om en forhandlingsløsning.

EFTA og India er enig om det meste av frihandelsavtalen, men det ble ikke oppnådd enighet om alle markedsadgangsspørsmål. Norge prioriteter å oppnå redusert toll inn til India for viktige norske industrivarer og fisk.  Videre ønsker vi å oppnå bedre rammevilkår for norske tjenesteleverandører i India innen områder som telekommunikasjon og energi. Det gjenstår også å oppnå enighet om enkelte prinsipielle spørsmål som krever interne avklaringer før forhandlingene kan avsluttes.

Statssekretær Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch fra Sveits er talsmann for EFTA-landene. Den indiske delegasjonen ledes av Rajeev Kher fra det indiske departementet for handel og industri.

EFTA-landene og India har forhandlet om en frihandelsavtale siden 2008. Den totale varehandelen mellom Norge og India utgjorde 5,5 milliarder kroner i 2012. Tjenestehandelen mellom Norge og India er også betydningsfull og i økning.