Ekspertmøte om tjenester mellom EFTA og Indonesia

Representanter fra EFTA og Indonesia møttes for tjenestediskusjoner i Bandung 12.–14. november 2012. Formålet med møtet var å gjennomgå tekstutkast fremlagt i forhandlingene og videreføre markedsadgangsdiskusjonen.

Representanter fra EFTA og Indonesia møttes for tjenestediskusjoner i Bandung 12.–14. november. Formålet med møtet var å gjennomgå tekstutkast fremlagt i forhandlingene og videreføre markedsadgangsdiskusjonen.

Partene drøftet utestående spørsmål i tjenestekapittelet og en rekke vedlegg, deriblant vedlegg om henholdsvis finansielle og maritime tjenester samt personbevegelser. Det ble særlig gjort fremskritt i vedlegget om finansielle tjenester, mens partene oppnådde bedre forståelse av hverandres posisjoner og de begrensninger som følger av nasjonalt regelverk. EFTA statene har tidligere fremlagt krav til markedsadgang for tjenester, og mottok under møtet foreløpige kommentarer fra Indonesia. Møtet la et godt grunnlag for videre forberedelser til neste forhandlingsrunde, tentativt berammet til mars 2013.