Ellevte forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

Ellevte runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa)ble avholdt i Astana fra 27.-30. januar 2014.

Ellevte runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) ble avholdt i Astana fra 27.-30. januar 2014.

EFTAs forhandlingsdelegasjon ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg fra Nærings- og fiskeridepartementet, mens RuBeKas forhandlingsdelegasjon ble ledet av Jekaterina Majorova fra Det russiske ministeriet for økonomisk utvikling.

Temaer som ble diskutert i ellevte forhandlingsrunde var handel med varer (inkludert fisk), landbruksprodukter, veterinære og plantesanitære tiltak (SPS), offentlige anskaffelser, immaterielle regler, handel og bærekraftig utvikling, samt legale og horisontale spørsmål. Det ble gjort fremgang på de fleste forhandlingsområdene.

Norge prioriteter redusert toll inn til de tre landene for viktige norske industrivarer og fisk.  Videre ønsker norsk side å oppnå bedre rammevilkår for norske tjenesteleverandører. Det gjenstår også å oppnå enighet om enkelte prinsipielle spørsmål i frihandelsavtalen.

Partene ble enige om en aktiv forhandlingsplan frem mot neste forhandlingsrunde, som etter planen finner sted i Genève 8.-10. april 2014