Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Nha Trang, Vietnam 27.–30. august 2013. Det forhandles om en ambisiøs og omfattende avtale.

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Nha Trang, Vietnam 27.–30. august 2013. Det forhandles om en ambisiøs og omfattende avtale. Det ble under møterunden gjennomført møter innen de fleste forhandlingsområdene, deriblant for handel med varer og tjenester, immaterielle rettigheter samt handel og bærekraftig utvikling. I tillegg til gjennomgang av fremlagte tekstforslag diskuterte partene bl.a. mulig tilnærming til markedsadgangsdiskusjon for handel med varer. Vietnam vektlegger samarbeid og kapasitetsbygging som en sentral, integrert del av avtalen og presenterte en rekke forslag til samarbeidsprosjekter. Partene er enige om å fortsette diskusjonene under neste forhandlingsrunde berammet til Genève 12.–15. november 2013.