Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

Norge var vertskap for fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam som fant sted i Oslo 4.-7. juni 2013.

Norge var vertskap for fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam som fant sted i Oslo 4.-7. juni 2013. Det var en konstruktiv møterunde med ekspertgjennomgang av alle forhandlingsområder. I tillegg til tekstbaserte forhandlinger drøftet partene markedsadgang for handel med varer og tjenester. Metode for forhandlinger om økt markedsadgang for varer er fremdeles ikke avklart. Markedsadgangsdiskusjonen om tjenester viste at flere av de prioriterte norske tjenestesektorene er sensitive for Vietnam. Dette vil være sentrale tema under neste forhandlingsrunde.  

Neste forhandlingsrunde vil bli avholdt i Vietnam 27.-30. august 2013, mens uken 4. november 2013 er reservert for sjette forhandlingsrunde i Genève.