Fjerde møte i Den blandede komité med Sør-Korea

EFTA og Sør-Korea avholdt 26. november 2013 det fjerde møtet i Den blandede komité opprettet under frihandelsavtalen mellom partene.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Sør-Korea trådte i kraft for syv år siden. Under møtet konstaterte partene at frihandelsavtalen fungerer godt og diskuterte mulige oppdateringer av avtalen.

Ambassadør Didier Chambovey (Sveits) og avdelingsdirektør Seong-Ho Lee ledet møtet på vegne av henholdsvis EFTA og Sør-Korea.