Første møte i Den blandede komité med Serbia

Det første møtet i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Serbia fant sted 25. oktober 2012 i Geneve. Møtet ble ledet av ambassadør Elin Østebø Johansen på vegne av EFTA og assisterende minister Bojana Todorovic fra Serbia.

Det første møtet i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Serbia fant sted 25. oktober 2012 i Geneve. Møtet ble ledet av ambassadør Elin Østebø Johansen på vegne av EFTA og assisterende minister Bojana Todorovic fra Serbia.

Møtet i Geneve var det første mellom EFTA og Serbia etter at frihandelsavtalen ble undertegnet i desember 2009.  Implementeringen av frihandelsavtalen ble viet betydelig oppmerksomhet og partene kunne konstatere at denne foregikk sømløst.  EFTA foreslo videre å utvide frihandelsavtalen til å inneholde et kapittel om bærekraftig utvikling (arbeidsstandarder og miljø).

Handelen mellom Norge og Serbia er begrenset. I 2011 eksporterte EFTA for 75 mill. kroner og importerte for 46 mill. kroner. Importen består hovedsakelig av kjøretøy, frukt, maskiner og klær. 

Frihandelsavtalen, som er et ledd i norsk Vest-Balkan politikk, trådte i kraft mellom Norge og Serbia 1. juli 2011.