Første møte i Den blandede komité med Ukraina

Et år etter at frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina trådte i kraft avholdt partene første møte i Den blandede komité. Møtet fant sted 29. mai 2013 i Kiev. Dagen før ble det avholdt et møte i underkomiteen for tollsaker.

Under møtet i Den blandede komité gjennomgikk partene implementeringen av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ukraina som trådte i kraft 1. juni 2012. Den blandede komité kom til at iverksettelsen av avtalen har blitt godt gjennomført og diskuterte eventuelt nye oppdateringer av avtalen, herunder EFTAs forslag til et kapittel om bærekraftig utvikling. Videre utvekslet partene informasjon om sine respektive økonomier og andre handelsmessige forhold. 

(Talspersonene Valeriy Pyatnitskiy (Ukraina) og Martin Eyjólfsson (EFTA))