Frokostseminar om Norges frihandelsavtaler

Innovasjon Norge arrangerer frokostseminar 7. mars 2013 for å gjøre bedrifter kjent med hvilke muligheter som ligger i frihandelsavtalene og hvordan disse kan benyttes.


Norge har 24 frihandelsavtaler med 33 land og kjennskap til hvordan mulighetene i avtalene kan forbedre bedriftens markedsadgang kan være viktige fortrinn i konkurranse med andre foretak.

Under seminaret vil Nærings- og handelsdepartementet blant annet informere om hvilke frihandelsavtaler som Norge har inngått, hvilke land og områder som er under forhandlinger og hvilke områder som forhandles. I tillegg vil det informeres om hvordan din bedrift har anledning til å påvirke innholdet i både eksisterende avtaler og avtalene som er under forhandling.

Videre vil Innovasjon Norge gjennomgå de viktigste reglene knyttet til utstedelse av opprinnelsesbevis som kan gi bedriftens produkter tollfordeler når de innføres til en avtalepart.

Frokostseminaret er gratis og finner sted 7. mars 2013 kl. 9 – 11:30 i Innovasjon Norges lokaler (Akersgaten 13).

Klikk her for å lese mer om seminaret og for å melde deg på.