God fremdrift i forhandlingene mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 13.–15. november 2013.

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 13.–15. november 2013. De siste forhandlingsrundene har særlig handel med varer vært et krevende tema. Handel med varer, herunder markedsadgang og relaterte tema var derfor hovedtema når delegasjonene møttes forrige uke. Varemøtene ble gjennomført i en positiv tone og resulterte i enighet om videre tilnærming til markedsadgangsforhandlinger. Det tas sikte på å utveksle varetilbud innen årsskiftet. Forhandlingene om handelsfasilitering og opprinnelsesregler viste også betydelig fremdrift. Den positive utviklingen for varer vil sannsynligvis bidra til fremdrift på øvrige områder i neste forhandlingsrunde.