Møte i Den blandede komité mellom EFTA og Mauritius

Det første møtet i Den blandede komité mellom EFTA og Mauritius fant sted i Genève 10. juni 2013.

EFTA og Mauritius signerte en samarbeidserklæring i juni 2010. Samarbeidserklæringen opprettet en blandet komité som møttes for første gang 10. juni 2013. Under møtet utvekslet partene informasjon om bilateral handel og investeringer og drøftet mulige områder for tettere økonomisk samarbeid.

EFTAs delegasjon ble ledet av avdelingsdirektør Sveinung Røren, NHD, mens ambassadør Israhyananda Dhalladoo ledet møtet for Mauritius.