Møte mellom EFTA og Thailand avholdt

En statusgjennomgang om mulig gjenopptakelse av frihandelsforhandlinger mellom EFTA og Thailand ble gjennomført i Bangkok 2. juli. Ambassadør Martin Eyjolfsson (Island) ledet EFTAs delegasjon, og nestleder i Department of Trade Negotiations, Somkiat Triratpan ledet delegasjonen fra Thailands Ministry of Commerce. Partene er enige i at forhandlinger bør komme i gang så snart som mulig. Thailandske myndigheter tar sikte på å forelegge utkast til mandat til forhandlinger med EFTA til landets nasjonalforsamling i neste parlamentssesjon som innledes 1. august 2013.

Thailand og EFTA innledet forhandlinger om en frihandelsavtale allerede høsten 2005, men ble lagt på is i 2006 på grunn av den politiske situasjonen i Thailand på det tidspunktet. Under EFTAs ministermøte 24. juni i Trondheim uttrykte handelsministrene i EFTA unisont sterk interesse for snarlig gjenopptakelse av forhandlingene. Betydningen av å få på plass en frihandelsavtale med Thailand har blitt ytterligere styrket i lys av at EU og Thailand nylig innledet forhandlinger om en vidtrekkende frihandelsavtale.

Handelen med Thailand har vist sterk utvikling og samhandelen for varer oversteg for første gang 5 mrd. kroner i 2012. Norge eksporterer først og fremst kunstgjødsel, maskiner og fisk, og importerer forbrukerelektronikk, biler, sjømat, ris og frukt og grønnsaker. Gjennom en frihandelsavtale vil det tas sikte på å eliminere tollsatsene for flest mulige varer i begge land. Norge har også betydelige interesser innenfor handel med tjenester, herunder særlig telekommunikasjon.

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte Thailand i april 2013. Her med Thailands handelsminister Boonsong Teriyapirom.
Nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte Thailand i april 2013. Her med Thailands handelsminister Boonsong Teriyapirom. (Foto: Trond Viken, NHD)