Niende forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

9. runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og tollunionlandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan fant sted i Genève fra 1.- 4. juli 2013.

Temaene som ble diskutert var handel med industrivarer (inkludert fisk), landbruksprodukter, tekniske handelsbarrierer (TBT), handelstiltak, immaterielle rettigheter, tjenester og investeringer, konkurranse, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling, opprinnelsesregler og tollprosedyrer. Legale og horisontale spørsmål og veterinære og plantesanitære tiltak (SPS) ble ikke diskutert denne runden.

Forhandlingene fant sted i en god og konstruktiv tone. Partene er enige om å videreføre et høyt aktivitetsnivå i tiden fremover, med sikte på sluttføring av hoveddelen av forhandlingene i 2013. 10. forhandlingsrunde finner sted i Reykjavik i uken 23. september 2013.

 

EFTAs forhandlingsteam ble ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, Nærings- og handelsdepartementet, mens ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov ledet forhandlingene for Russland, Hviterussland og Kasakhstan
(EFTA)