Ny brosjyre om EFTAs frihandelsrelasjoner

EFTA-sekretariatet har utgitt en brosjyre om EFTAs frihandelsrelasjoner til land utenom EU.

EFTA-sekretariatet har utgitt en brosjyre om EFTAs frihandelsrelasjoner til land utenom EU.

Brosjyren inneholder blant annet et overblikk over EFTAs frihandelsrelasjoner, intervjuer av forhandlingsledere, innspill fra representanter fra EFTAs konsultative komité og EFTAs parlamentariske komité og innspill fra bedrifter i EFTA-statene.