Sjette forhandlingsrunde EFTA – Mellom-Amerika

Sjette forhandlingsrunde ble avholdt i Genève 12. - 15. februar 2013. Forhandlingsrunden ble i all hovedsak brukt til møter om eliminering av toll og handel med tjenester med Guatemala. Selv om det ble gjort betydelige fremskritt, lyktes det ikke å avslutte forhandlingene om de utestående hovedspørsmål med Guatemala.

EFTA påbegynte forhandlinger om en frihandelsavtale med de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama i februar 2012. Hovedformålet er å oppnå like gode betingelser som det EU har i sin frihandelsavtale med disse landene. Forhandlingene er i hovedsak fullført med Panama og Costa Rica.