Sjette forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia 5.-8. mars 2013

EFTA og Indonesia møttes til forhandlinger i Lugano, Sveits 5.-8. mars 2013. Det ble gjennomført ekspertmøter innen de fleste forhandlingsområdene.

EFTA og Indonesia møttes til forhandlinger i Lugano, Sveits 5.-8. mars 2013. Forhandlingene er inne i en krevende fase særlig for markedsadgangsspørsmål for varer, men møterunden viste også fremgang innen områder som handel med tjenester, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, samarbeid og tvisteløsning.

Neste forhandlingsrunde er berammet til Indonesia 13.-15. mai 2013, mens uken som starter 7. oktober 2013  er reservert for åttende forhandlingsrunde.