Syvende forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

En delegasjon fra EFTA møtte Indonesia for forhandlinger om en frihandelsavtale (CEPA: Comprehensive Economic Partnership Agreement) i Solo 12.-15. mai 2013.

En delegasjon fra EFTA møtte Indonesia for forhandlinger om en frihandelsavtale (CEPA: Comprehensive Economic Partnership Agreement) i Solo 12.-15. mai 2013. Formålet med møterunden var å gjennomgå fremlagte avtaleforslag og diskutere muligheten for økt markedsadgang for handel med varer og tjenester.

Det ble avholdt møter på en rekke forhandlingsområder, der en i tillegg til de mer tradisjonelle temaene knyttet til varer og tjenester drøftet bl.a. bærekraftig utvikling samt samarbeid og kapasitetsbygging. Selv om forhandlingene går fremover på mer tekniske områder, er det fremdeles er betydelig avstand mellom Indonesia og EFTA innen markedsadgang.

Den videre fremdriften i forhandlingene vil i betydelig grad bero på Indonesias vilje til å legge realistiske markedsadgangstilbud på bordet. Neste forhandlingsrunde er tentativt berammet til Norge uken som starter 14. oktober 2013.