Oppstart av forhandlinger mellom EFTA og India

Norge skal starte handelsforhandlinger med India i år og forhandlingene skal lanseres under World Economic Forum i Davos 26. januar. Statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet skal signere avtalen på vegne av Norge.

Norge skal starte handelsforhandlinger med India i år og forhandlingene skal lanseres under World Economic Forum i Davos 26. januar. Statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet skal signere avtalen på vegne av Norge.

India er i ferd med å bli et av verdens største markeder, og det forventes høy økonomisk vekst i India de nærmeste årene. Samhandelen mellom Norge og India er raskt økende, men er fremdeles relativt liten tatt i betraktning det store marked som India utgjør. India har over 1 milliard innbyggere, hvorav 100–120 millioner har en kjøpekraft på linje med det økonomiske middelsjiktet i Europa. For norske eksportører av fisk og fiskeprodukter har India lenge vært sett på som et marked med stort potensial.

Nærings- og handelsministeren har lenge arbeidet for at EFTA skal etablere en handelsavtale med India, som har vært et prioritert land for Norge i handelssammenheng.

– India er et viktig marked for norske eksportbedrifter. En handelsavtale med India vil skape nye muligheter for norske bedrifter og bidra til å sikre norsk konkurransedyktighet i framtiden, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

EFTA-landene har i samarbeid med indiske myndigheter laget en forstudie om en handelsavtale. Studien gjennomgår alle områder som det kan være aktuelt å regulere i en handelsavtale, og viser at både EFTA-landene og India kan ha betydelige fordeler av å inngå en slik avtale. Klikk her for å lese forstudien.


Fakta

* Samhandelen mellom Norge og India har økt med 120 prosent de siste seks år. 
* Norsk vareimport fra India økte med 9 prosent fra 2005 til 2006.
* Norsk vareeksport til India økte med 66 prosent fra 2005 til 2006.