Oppstart av forhandlinger om en frihandelsavtale med Vietnam

Første runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Vietnam fant sted i Hanoi 22.-25. mai 2012. Det var en positiv forhandlingsrunde med gjennomgående åpne, konstruktive diskusjoner.

EFTA har over lengre tid ønsket å inngå i forhandlinger med Vietnam, og forstudierapporten av 2011 konkluderte med at det forelå et betydelig grunnlag for økt samhandel gjennom en frihandelsavtale.

EFTAs delegasjon ble ledet av EFTAs talsperson, avdelingsdirektør Røren, Nærings- og handelsdepartementet. På vietnamesisk side ledes forhandlingene av ekspedisjonssjef Thai fra Industri- og handelsdepartementet. I tillegg til diskusjon på forhandlingsledernivå ble det opprettet fem ekspertgrupper der bl.a. handel med varer og tjenester, konkurranse, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og bærekraftig utvikling ble diskutert. Møterunden ble i vesentlig grad benyttet til å gjennomgå og utveksle informasjon vedrørende EFTA og Vietnams hovedinteresser og tilnærming til de respektive forhandlingsområdene. Det ble lagt et godt grunnlag for videre forhandlinger.

Andre forhandlingsrunde er tentativt berammet til Genève medio oktober.

Ekspedisjonssjef Luong Hoang Thai og avdelingsdirektør Sveinung Røren i forbindelse med første forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom Vietnam og EFTA

(NHD/Cecile Utgård)