President Doris Leuthard i Norge

Nærings- og handelsminister Trond Giske hadde en bilateral samtale med den sveitsiske presidenten Doris Leuthard 14. oktober i forbindelse med hennes statsbesøk til Norge i perioden 14.-15. oktober.

Nærings- og handelsminister Trond Giske hadde en bilateral samtale med den sveitsiske presidenten Doris Leuthard 14. oktober i forbindelse med hennes statsbesøk til Norge i perioden 14.-15. oktober.

Samarbeidet om EFTAs handelsavtaler var et hovedtema i nærings- og handelsministerens møte med den sveitsiske presidenten. Norge forhandler i hovedsak sine handelsavtaler sammen med landene i EFTA. Gode forbindelser med Sveits er derfor viktig for videreutvikling og fordypning av EFTAs stadig mer omfattende nettverk av handelsavtaler.

- Regjeringen prioriterer arbeidet med inngåelse av handelsavtaler innenfor rammen av samarbeidet i EFTA høyt. Det gode samarbeidet mellom Norge og Sveits står helt sentralt i dette arbeidet, sier Giske.

En rekke viktige land står på EFTAs forhandlingskalender, blant annet Russland, India, Hong Kong, Indonesia, Malaysia og Vietnam. Sammen utgjør dette betydelige markeder for norsk og sveitsisk næringsliv.