Russland og India blir viktige prioriteringer for norsk EFTA-formannskap

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og de andre EFTA-landenes ministre markerte under EFTAs ministermøte i Liechtenstein 28. juni at forhandlingene om en handelsavtale med Canada nå er fullført. Norge overtar formannskapet i EFTAs tredjelandsarbeid 1. juli.

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og de andre EFTA-landenes ministre markerte under EFTAs ministermøte i Liechtenstein 28. juni at forhandlingene om en handelsavtale med Canada nå er fullført. Norge overtar formannskapet i EFTAs tredjelandsarbeid 1. juli.

Under ministermøtet, som fant sted i Vaduz i Liechtenstein, ble en samarbeids­erklæring med Mongolia undertegnet. I tillegg merket ministrene seg den positive utviklingen i forhandlingene med Samarbeidsrådet i Gulfen og i forstudieprosessen med India.

Handelsavtalen med Canada er den første transatlantiske handelsavtalen Canada har forhandlet, og er et godt eksempel på hvordan handelsavtaler kan bidra til å gi svært gunstige vilkår for norske eksportbedrifter. Særlig norske eksportører av skip, båter og plattformer vil kunne merke positiv effekt av en handelsavtale med Canada. Undertegning av en handelsavtale med Canada vil mest sannsynlig skje under Norges formannskapsperiode.

- Canada er Norges tredje største handelspartner etter EU og USA, og handelsavtalen er viktig for å forbedre vilkårene for norsk eksport til Canada, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

EFTAs ministermøte merket seg også den positive utviklingen i forstudieprosessen med India, som ventes ferdig i november 2007. EFTA ønsker å starte handelsavtale­forhandlinger med India så snart forstudien er ferdig. Ministrene var også enige om at forholdet til Russland bør styrkes. Under Norges formannskap er dette områder som vil prioriteres.

- Som et naboland har Norge gode forutsetninger for å fremme samarbeidet mellom EFTA og Russland. Det er ønskelig å starte forhandlinger med Russland så snart de er medlem av WTO. Vi vil fortsette å arbeide for å inngå nye fremtidige handelsavtaler for å styrke norsk eksport i fremtiden. I den forbindelse er det også en rekke land i Asia som er interessante for norsk næringsliv, sier Andersen.

Klikk her for å lese Norges prioriteringer under formannskapsperioden.

Kommuniké fra EFTAs ministermøte i Vaduz 28. juni (Uoffisiell oversettelse).